vị trí hiện tại:trang đầu >sự giải trí >[Video] Làng gốm Thanh Hà điểm tô nét đẹp truyền thống phố cổ Hội An chữ

[Video] Làng gốm Thanh Hà điểm tô nét đẹp truyền thống phố cổ Hội An

2023-11-17 06:35:52 nguồn:game bat hutác giả:Thời gian rảnh rỗi Nhấp chuột:174hạng hai
Trải qua hơn 500 năm hình thành và phát triển,ànggốmThanhHàđiểmtônétđẹptruyềnthốngphốcổHộ làng gốm Thanh Hà (Hội An, Quảng Nam) có thể coi là một nguồn tư liệu vô giá cề nghề gốm cổ truyền của dân tộc.
tác giả:Kiến thức
----------------------------------
tiêu đề Tin tức
Tin ảnh
Bảng xếp hạng tin tức