vị trí hiện tại:trang đầu >tập trung >Barbie ra mắt búp bê mắc hội chứng Down đầu tiên trên thế giới chữ

Barbie ra mắt búp bê mắc hội chứng Down đầu tiên trên thế giới

2023-11-02 15:30:15 nguồn:game bat hutác giả:sự giải trí Nhấp chuột:238hạng hai
Sau khi làm việc cùng Hiệp hội Hội chứng Down quốc gia Mỹ,ắtbúpbêmắchộichứngDownđầutiêntrênthếgiớ thương hiệu Barbie đã cho ra mắt loại búp bê mới, mang những nét mang nét đặc trưng của hội chứng này.
tác giả:tập trung
----------------------------------
tiêu đề Tin tức
Tin ảnh
Bảng xếp hạng tin tức