vị trí hiện tại:trang đầu >Thời trang >Gần 200 tài liệu, hiện vật trưng bày tại “Chung một con đường” chữ

Gần 200 tài liệu, hiện vật trưng bày tại “Chung một con đường”

2023-11-21 13:06:39 nguồn:game bat hutác giả:Thời trang Nhấp chuột:173hạng hai
"Chung một con đường" giới thiệu gần 200 tài liệu,ầntàiliệuhiệnvậttrưngbàytạiChungmộtconđườ hiện vật giúp du khách tìm hiểu thêm về giá trị, ý nghĩa lịch sử của di tích cách mạng nhà D67 gắn với thắng lợi của Chiến dịch mùa Xuân năm 1975.
tác giả:Thời trang
----------------------------------
tiêu đề Tin tức
Tin ảnh
Bảng xếp hạng tin tức